A)
W ostrosłupie prawidłowym pięciokątnym krawędź podstawy ma długość 2 dm, a krawędź boczna 10 dm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
B)
Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego ośmiokątnego wynosi 56√2 cm². Pole powierzchni bocznej jest 2 razy większe od pola podstawy. Oblicz pole ściany bocznej tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:51:05+01:00
a = 2 dm , b = 10 dm
p = 2*10 = 20 dm²
pb = 6*p
pb = 6*20 dm = 120 dm²

pc = 56√2 cm²
Pb = 2Pp
p = ?

Pc= 2Pp + Pb
Pc = Pb + Pb
pc = 2 Pb
56√2 = 2 Pb
2 Pb = 56√2 /÷ 2
Pb = 28 √2

1Pb = 28√2 ÷ 8 = 3,5√2
1Pb - pole jednej sciany bocznej = 3,5√2