ZADANIE 1
Rozwiąż:
a) 7x+4/5-x=3x-5/2
b) (x-2)(x+2)=2(x+1)2(do kwadratu)-(x-3)2(do kwadratu)-7
c) 9-7x/3<_(mniejsze lub rowne)x-1-x/2


ZADANIE 2
Połączono dwa rodzaje stopów,stop o zawartości 30% miedzi za stopem o zawartości 40% miedzi.Otrzymano w ten sposób 10kg nowego stopu o zawartości 36% miedzi.Oblicz masę każdego rodzaju stopu.(Zadanie rozwiąż za pomocą równania)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:02:16+01:00
A) 7x+4/5-x=3x-5/2
3x=-17/10 /:3
x=-17/30

b) (x-2)(x+2)=2(x+1)²-(x-3)²-7
x²-4=2(x²+2x+1)-(x²-6x+9)-7
x²-4=2x²+4x+2-x²-6x-9-7
-4x+6x=-14+4
2x=-10 /:2
x=-5

c) 9-7x/3≤x-1-x/2
2(9-7x)/6≤3(x-1-x)/6 /*6
18-14x≤-3
-14x≤-3-18
-14x≤-21 /:(-14)
x≥21/14
x≥3/2