Odpowiedzi

2009-10-20T21:06:53+02:00
1)
* czarny - stosowany do rysowania ramki i siatki systemów meldunkowych, osiedli, obiektów przemysłowych, sieci komunikacyjnej (koleje, drogi), granice i ogrodzenia;
* niebieski - wody, bagna i dane magnetyczne;
* brązowy - rzeźba terenu;
* zielony - roślinność;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- pozwalają na określenie nachylenia stoków
-przedstawiają na mapie niziny, wyżyny i góry
- przedstawiają wzajemne relacje pomiędzy wieloma zjawiskami
na tle rysunku rzeźby terenu
2)
Sprawa wschodniej granicy Polski stanowiła centralne zagadnienie polityki zagranicznej i wewnętrznej nowo powstałego państwa. Pozostawała ona również w kręgu zainteresowania wielkich mocarstw. Ustaliły one w dniu 8 grudnia 1919 roku tymczasową granicę wschodnią Polski biorąc za podstawę zasięg terytorialny narodowości polskiej, która pokrywała się w zasadzie ze wschodnimi granicami byłego Królestwa Polskiego, bez Augustowa i Suwałk (tzw. linia Curzona). Granicy tej nie chciał uznać rząd polski, gdyż nie odpowiadała ona ani koncepcjom federacyjnym, ani inkorporacyjnym. O sprawie tej zadecydowały ostatecznie nie noty dyplomatów koalicyjnych, ale wojna z Rosją Radziecką.
5 2 5