Zdanie dotyczny przedmiotu Podstawy Ekonomii i Prawa w hotelarstwie, ale skupmy się na pierwszej części.

Napisz ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika.

bardzo pilne!
będę wdzięczna, jeśli odpowiedź dostanę maksymalnie do godziny 18 .

liczę na was!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T16:27:13+01:00
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Jelenia Góra, biuro SGP ERN
Główne obowiązki:
wykonywanie działań w zakresie realizacji Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, w tym w szczególności:
prowadzenie czynności informacyjno – doradczych dla wnioskodawców FMP,
formalna i merytoryczna ocena wniosków projektowych FMP,
weryfikacja językowa wniosków projektowych FMP,
opracowywanie sprawozdań z realizacji FMP,
weryfikacja rozliczeń i wniosków o płatność FMP
opracowywanie i realizacja planu promocji FMP
prowadzenie spotkań informacyjnych dla wnioskodawców FMP,
współdziałanie z innymi instytucjami m.in. z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, bądź pokrewne
Wymagania konieczne:
znajomość podstawowych zasad pracy projektowej w kontekście realizowania projektów finansowanych ze środków europejskich,
znajomość języka niemieckiego w stopniu bardzo dobrym,
znajomość regulacji prawnych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
znajomość obsługi pakietu Microsoft Office i sprawna obsługa urządzeń biurowych,
umiejętność poprawnego formułowania treści pism.
Wymagania pożądane:
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z funduszami europejskimi, środkami pomocowymi, lub pokrewnych,
umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
komunikatywność,
odporność na stres,
dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
kopia dowodu osobistego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 20 października 2009 r. na adres:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

z dopiskiem: oferta pracy – FMP PL-SN

Informacje telefoniczne pod nr 075 7676472
2010-03-05T16:41:00+01:00
Ogłoszenie.

Luksusowy 5* Hotel Grocki poszukuje pracownika na stanowisko recepcjonistki. Wymagana jest biegła znajomość 2 języków obcych, odbyty staż i przynajmniej rok pracy na stanowisku recepcjonistki. Mile widziana jest znajomość obsługi komputera. Szczegóły przekazane są podczas rozmowy. Prosimy o nadsyłanie CV pod adres e-mailowy [email protected] do dnia 31.04.2010 roku.