Podaj : datę i miejsce urodzenia Karola Wojtyły.
imiona rodziców Wojtyły.
jak nazywano Wojtyłę w gimnazjum do którego chodził.
jakie studia i gdzie Wojtyła rozpoczął w pażdzierniku 1938 r.
gdzie Wojtyła pracował w czasie wojny.
datę wstąpienia do seminarium duchownego.
jakie ważne wydarzenie odbyło się 1 listopada 1946 r.
dokąd ,po co i gdzie wyjechał Wojtyła po otrzymaniu święceń.
Kogo spotkał ks. Karol Wojtyła w San Giovanii Rotondo.
Do jakiej parafii w Krakowie zostaje posłany ks. Karol Wojtyła.
W którym roku zostaje mianowany biskupem(Karol Wojtyła).
Jakie słowa przyjął Karol Wojtyła jako swe biskupie zawołanie.
Jakie elementy zawierał herb biskupa Wojtyły.
Jak nazywał się poprzednik papieża Jana Pawła II .
datę wyboru papieża Jana Pawła II .


WSZYSTKO ZNAJDZIECIE W INTERNECIE ,
MOŻECIE NIE ODPOWIEDZIEC NA JEDNO Z 15 PYTAŃ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:52:29+01:00
1.18 maja 1920 r w Wadowicach.
2.Jak imiona tylko to Emilia i Karol.
3.Lolek
4.Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
5.pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay
6.13 października 1946
7. wstąpił do tajnego seminarium i otrzymał swięcenia kapłańskie.
8.Na studia do rzymu
9.Ojca Pio
10.św. Floriana
11.4 VII 1958
12.Totus Tuus
13.
14.Jan Paweł 1
15.16 października 1978
3 5 3