Zad . 2
Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenku . Oblicz masę tlenku rtęci(II) jeśli masa rtęci była o 36,92 g większa od masy otrzymanego tlenu .

Z.3
Przeprowadzono reakcję utleniania-redukcji 48g magnezu z parą wodną. W wyniku tej reakcji chemicznej powstało 80g tlenku magnezu i 4g wodoru . Oblicz ile gramów pary wodnej wzięło udział w reakcji chemicznej .

1

Odpowiedzi

2016-11-14T11:22:02+01:00
2)
tlenek rtęci(II) ---> tlen + rtęć
xg = 3,2g + (3,2+36,92)
x = 3,2 + 40,12
x = 43,32g tlenku rtęci(II)

3)
magnez + woda(g) ---> tlenek magnezu + wodór
48g + xg = 80g + 4g
48+x = 84
x = 36g