Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:53:23+01:00
Sędzia Soplica - jest bratem Jacka Soplicy, który wychowywał Tadeusza. Stary kawaler, nigdy się nie ożenił, ponieważ jego ukochana Marta Hreczeszanka, córka Wojskiego, zmarła. Był opiekunem Zosi.

Tadeusz Soplica - syn Jacka Soplicy, bratanek Sędziego. Jego matka zmarła młodo, a ojciec odszedł. Wychowywał go Stryj.

Ksiądz Robak - mnich, wysokie, barczysty, który zawsze chodził w zakonnym habicie z mocno nasuniętym na czoło kapturem.

Podkomorzy - światły, wykształcony, patriota, zwolennik reform, rozumie sytuację kraju, zagrożonego upadkiem, krytyczny wobec przeszłości.

Rejent - przebywa w Soplicowie, by sporządzić akty notarialne. Uwielbia polowania, posiada charta o imieniu Kusy.

Zosia - wywodzi się z rodu Horeszków. Jest córką Ewy Horeszkówny, lecz nie była przez nią wychowywana, bo ta zmarła.

Asesor - był właścicielem charta Sokola i wielkim konkurent Rejenta w walce o palmę pierwszeństwa w polowaniu. Jest wielkim miłośnikiem myślistwa i polowań.

Telimena - była opiekunką Zosi, przebywała w Soplicowie. Przez długi czas przebywała w Petersburgu. Była biedna- utrzymywała się z pieniędzy,które Sędzia przeznaczył jej za opiekę nad Zosią.

Hrabia - Sierota, młody panicz spokrewniony z Horeszkami. Wychowany za granicą, ubiera się wedle mody angielskiej. Dziedziczy niewielkie ziemie po Stolniku.

Gerwazy - Był sługą Stolnika Horeszki , klucznikiem jego zamku , o który toczył się spór . Nosił liczne przydomki , np . Półkozic , Scyzoryk , Klucznik , Mopanku . Szlachcic stary , siwy , wysoki , o twarzy posępnej i surowej.