Zad.1Wykreśl w każdym z ponizszych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych.Następnie wpisz nazwę ery, do której odnosi się większość wydarzeń wymienionych w zestawie.

a)Orogeneza hercyńska, pojawienie się roślin ladowych, rozpad Pangei, powstanie pokładów węgla kamiennego. .....................

b) Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska, zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego. ...................

c) Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstanie wapieni. .....................

1

Odpowiedzi

2010-03-05T17:14:57+01:00
A)Orogeneza hercyńska, pojawienie się roślin ladowych, rozpad Pangei, powstanie pokładów węgla kamiennego. ..........PALEOZOIK...........
- w tym zestawie wydarzeń nie pasuje " rozpad Pangei "

b) Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska, zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego. .......KENOZOIK............
- tu nie pasuje " orogoneza kaledonska "

c) Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstanie wapieni. ........MEZOZOIK.............
- nie pasuje " rozpoczęcie orogenezy alpejskiej"
27 4 27