Diagramy do zadania

Pan Zapolski (20 ha)

70% łąki i pastwiska

30 % rośliny okopowe

Pan Gospodarek (30 ha)

44% łąki i pastwiska

20% rośliny okopowe

36% zboża

Pan Zagrodzki (50 ha)

5% rośliny okopowe

15% łąki i pastwiska

80% zboża

b) Pan Gospodarek na 1/3 powierzchni przeznaczonej pod zboża
zasiął żyto. Ile hektarów obsiał pan Gospodarek tym zbożem ?

c) O ile hektarów więcej przeznaczył Pan Zagrodzki na zboża
niż rośliny okopowe ?

d) U Pana Zapolskiego 80% powierzchni przeznaczonej na rośliny
okopowe zajmują ziemniaki. Ile ton ziemniaków może się spodziewać pan Zapolski, jeśli przeciętny zbiór z 1 ha wynosi 16 ton ?

Proszę was pomóżcie . . Potrzebuję to na jutro czyli środę (21 października)...

Z góry dziękuję ;]

3

Odpowiedzi

2009-10-20T21:09:30+02:00
P.Gospodarek
44% z 30 = 13,2ha
Zagrodzki
15% z 50 = 7,5 ha
zapolski
70%z 20 = 14 ha
Odp:. Najwieksza powierzchnie łak i pastwisk ma p. Zapolski
20 3 20
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T21:15:26+02:00
B) 30 ha x 036 = 10,8 ha
10,8 ha x 1/3 = 36 ha
odp.: Pan gospodarek zasiał zbożem 3.6 ha.
c)Zboża
50 ha x 0,8 = 40 ha
Rośliny okopowe
50 ha x 0.05 = 25 ha
40 ha - 2,5 ha = 37,5 ha
odp.:Pan Zagrodzki przeznaczył o 37,5 ha więcej na zboża niż na rośliny okopowe.
d) 20 ha x 30% = 6 ha
6 ha x 80% = 4,8 ha
4,8 ha x 16 = 76,8 t
odp.: Pan Zapolski może się spodziewać 76,8 ton ziemniaków.

Też to miałam ;]
57 4 57
2009-10-20T21:17:18+02:00
B) 3,6 h
c) 37,5 ha więcej
d) 76,8 t
57 1 57