1.Wartością wyrażenia -2²-(-1)³ * 3+7 : (-2,8) jest ?
2.Liczbą przeciwną do wartości wyrażenia -1⅕ +(-4,2)* (-¹/₇) jest ?
3.Liczby -2¼, -(4⅔), -3, -½, 0,001 uporządkowane rosnąco, to ?
4.Wartością wyrażenia -(-4,2+5¼) + [-(8½)*(-0,3)] jest ?
5.Jakim procentem liczby a = ½ * ((-(3))-4)² jest liczba b = [-2²-(-1)³]* (-1) ?
6.Liczba, której 30% jest równe wartości wyrażenia -[-1²(-(1))²-(-3)²] + 1 wynosi ?

Legenda : * razy

Za rozwiązanie wszystkich zadań daje najlepszą. Proszę was o szybkie rozwiązanie to bardzo ważne. I jeszcze uwaga dajcie obliczenia, a nie same odpowiedzi ! Liczę na was :):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:36:43+01:00
Zad. 1
-2²-(-1)³ * 3+7 : (-2,8)= -4 - (-1) * 3 + 7/1 * (-10/28) (skróć sb)= -4 + 3 - 10/4 = -1 - 10/4 = -1 i 10/4 = -3 ½

Zad.2
- 1⅕ + (-4,2) * (- 1/7) = - 1⅕ + (-42/10) * (-1\7) (skróć) = -1⅕ + (-6/10) * (-1)= -1⅕ + 6/10= -12/10 + 6/10 = - 6/10 = -0,6
Liczba przeciwna to 0,6.

Zad.3 - nie chciałeś :)

Zad. 4.
-(-4,2 + 5¼) + [-(8½) * (-0,3)]= -(- 42/10 + 21/4) + [-(17/2) * (-3/10)= -(-42/10 + 21.4) + [-(-51/20)]=-(-84/20 + 105/20) - 51/20 = 21/20 - 51/20 = - 72/20 = -3,6

Zad. 5 i 6 dam Ci na GG (jak zrobię) :))
1 5 1