Odpowiedzi

  • klus
  • Początkujący
2010-03-04T20:15:05+01:00
Leukocyty dzielimy na 5 frakcji należących do 2 grup:

Agranulocyty:
Limfocyty - komórki o kulistym kształcie. Odpowiadają za niszczenie patogenów przez produkcję przeciwciał i reakcje cytotoksyczności względem zaatakowanych komórek.
Monocyty - największe z leukocytów, charakteryzuje je duża zdolność do fagocytozy czyli pochłaniania obcych cząsteczek. Wytwarzają również interferon który ma własności przeciwwirusowe.

Granulocyty:
Neutrofile - (granulocyty obojętnochłonne) komórki z jądrem podzielonym na segmenty, wykazują zdolność do ruchu i fagocytozy drobnoustrojów, odpowiadają też za wytwarzanie ropy w stanach zapalnych.
Bazofile - (granulocyty zasadochłonne) wytwarzają interleukiny pobudzające limfocyty B do produkcji przeciwciał
Eozynofile - (granulocyty kwasochłonne) ich główną rolą jest niszczenie obcych białek, m. in. alergenów, mają duże znaczenie w obronie przed pasożytami. Zdolne do fagocytozy i ruchliwe.

Udział frakcji w krwi dorosłego człowieka:
Neutrofile 54-62%
Limfocyty 25-33%
Monocyty 2-10%
Eozynofile 1-6%
Bazofile mniej niż 1%