Cześć potrzebuje pomocy w 3 zadaniach ! Daje za nie 50 pkt ..
Proszę o szybką pomoc .. :) Dzięki z góry ! Pozdrawiam

1.Zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci.

a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy =
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a =
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x=
d) 696y - 969y + 69y - 96y =

2.Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę.

a) 2a + 3b - c - 4a - 3b + 2c =
b) 3x - 2y + 3,5x - y + 2 + 0,5y =
c) xy + 3x - y + 1- 2xy - 2x +y + 1 =

3.Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne

a) 2xy + ... = 3xy + x
b) 3mn + ... = 3
c) a²-b²+ ... = b²- a²
d) - pq - q + ... = -2pq
e) 2x²- 2x + ... = 2x
f) x²-2y²+ ... = 2xy


3

Odpowiedzi

2010-03-04T17:53:43+01:00
1.
1. 3xy
2. 0.5 a
3. 0,5 x
4. 27 y

2.
a) -2a + c
b) 6,5 x - 0,5 y + 2
c) -xy + x +2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:57:55+01:00
1.Zapisz sumy jednomianów podobnych w prostszej postaci.
a) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy =3xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a =0,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x=0,5x
d) 696y - 969y + 69y - 96y =-300y

2.Podkreśl w jednakowy sposób wyrazy podobne i zapisz krócej podaną sumę.
a) 2a + 3b - c - 4a - 3b + 2c =-2a+c
b) 3x - 2y + 3,5x - y + 2 + 0,5y =6,5x-2,5y+2
c) xy + 3x - y + 1- 2xy - 2x +y + 1 =-xy+x+2

3.Wpisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne
a) 2xy +1xy+x = 3xy + x
b) 3mn + 3 -3mn= 3
c) a²-b²+ b⁴-a⁴= b²- a²
d) - pq - q +q-pq= -2pq
e) 2x²- 2x +2x²+4x = 2x
f) x²-2y²+2xy-x²+2y² = 2xy

Myśle zę pomogłam:D:D:D
2 5 2
2010-03-04T17:58:32+01:00
A) 6xy - 5xy + 4xy - 3xy + 2xy - xy = 3xy
b) 2,5a - a - 4a + 6,5a - 3,5a =-0,5a
c) 0,3x - 0,4x + 0,5x - 0,6x + 0,7x=0,5x
d) 696y - 969y + 69y - 96y =114y

a) 2a + 3b - c - 4a - 3b + 2c = -2a +c
b) 3x - 2y + 3,5x - y + 2 + 0,5y = 6,5x -2,5y +2
c) xy + 3x - y + 1- 2xy - 2x +y + 1 =-xy-x+2

a) 2xy + xy +x = 3xy + x
b) 3mn + 3 - 3mn = 3
c) a²-b²+ 2b²-2a² = b²- a²
d) - pq - q + q -pq = -2pq
e) 2x²- 2x +4x - 2x²= 2x
f) x²-2y²+ 2xy - x² + 2y²= 2xy