Prosił bym o przetłumaczenie

Moim zdaniem świat w przyszłości świat będzie wyglądał ponuro.Pewnego dnia na ziemi zjawią się kosmici ,którzy będą chcieli przejąć naszą planetę i zamieszkać na niej.Ziemianie tak łatwo się nie poddadzą i będą walczyć o swoją planetę.Natomiast siła Kosmitów jest nie wyobrażalna i ziemianie polegną.
Na ziemi zapanuje nowa era kosmitów.Zaczną się wprowadzać i budować swoje domy na planecie ziemia.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T17:54:18+01:00
In my opinion the world in the future world will look grim. One day on earth comes to aliens who want to take over our planet and live on it. So landowners will not give up easily and will fight for the planet. While the strength of aliens is not conceivable and the landowners shall fall.
On the ground there will a new era of aliens. Begin to enter and build their houses on the planet earth.