5(3-2x)-(4x+6)razy 3 prosze o dzialanie i odpowiedz

2x(x-5)-3(xdo kwadratu - 2x) +(x-2) x prosze o dzialanie i odpowiedz

a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c) prosze o dzialanie i odpowiedz

x(xdo kwadratu +2x+1)-(-4xdo sześcianu+8 do kwadratu-6):2 prosze o dzialanie i odpowiedz

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:58:04+01:00
5(3-2x)-(4x+6)razy 3
5(3-2x)-(4x+6)*3= 15-10x-12x-18=-22x-3

2x(x-5)-3(xdo kwadratu - 2x) +(x-2)
mój zapis do kwadratu = ^
2x(x-5)-3(x^-2x)+(x-2)=2x^-10x-3x^+6x+x-2=-x^-3x-2

a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=
=a^+ab+ac-ab-b^-bc-ac+bc+c^=a^-b^+b^

x(xdo kwadratu +2x+1)-(-4xdo sześcianu+8 do kwadratu-6):2
moj zapis x do szescianu =x^3
x do kwadratu= x^
x(x^+2x+1)-(-4x^3+8x^-6):2= x^3+2x^+x+2x^3-4x^+3=
=3x(do szescianu)+x+3
powodzenia
2010-03-04T17:59:24+01:00
5(3-2x)-(4x+6)3=15-10x-(12x+18)=15-10x-12x+18=-22x+33
2x(x-5)-3(x² - 2x) +(x-2)x=2x²-10x-3x²+6x+x²-2x=-6x
a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=a²+ab+ac-ba+b²+bc-ca-cb+c²=a²+b²+c²
x(x² +2x+1)-(-4x³+8²-6):2=x³+2x³+x+(4x³+64-6):2 =x³+2x³+x+2x³+32-6=5x³+x+26
2010-03-04T18:14:38+01:00
5(3-2x)-(4x+6)*3=15-10x-12x+18=-22x+33

2x(x-5)-3(x^2 - 2x) +(x-2) x = 2x^2-10x - 3x^2+6x+ x^2-2x
-10x+6x-2x=-4x-2x= -6x

a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=a^2+ab+ac-ab+b^2-bc-ac+bc+c^2=
a^2+b^2 +c^2

x(x^2+2x+1)-(-4x^3+8^2-6):2= x^3+2x^2+x+4x^3 - 8^2+6=
5x^3-6^2+6+x