Odpowiedzi

2010-03-04T17:56:03+01:00
1. Nowy, skomplikowany ład po I wojnie światowej

2. Traktaty pokojowe z Niemcami

3. Stosunek państw-zwycięzców do Niemiec

4. Łamanie postanowień traktatu wersalskiego

5. Reorganizacja systemu politycznego w Niemczech

6. Pakt Ribbentrop- Mołotow
21 4 21
2010-03-04T17:58:16+01:00
Przyczyny wybuchu II wojny światowej:
- chęć zdobycia świata przez Hitlera
- dążenie Niemiec do łamania postanowień traktatu wersalskiego
- powstanie w Niemczech nowej ideologii - faszyzmu
- pakt Ribbentrop-Mołotow
- słabość Ligi Narodów, która nie mogła zapewnić dostatecznego bezpieczeństwa między krajami
-podbój Etiopii przez Włochów
- rewolucja hiszpańska ( 1936r. )
51 4 51