Odpowiedzi

2010-03-04T18:01:55+01:00
Stężenie procentowe=Cp
masa całego roztworu=Mr
masa substancji rozpuszczonej=Ms
masa rozpuszczalnika=Mrozp

Mr=3,5kg=3500g=350dag
Ms=21dag

Cp=Ms/Mr x100%

Cp=21/350 x100%
Cp=0,06 x100%
Cp=6%

Stężenie wynosi 6% .