1. Ile razy opór drutu wykonanego z konstantanu jest większy od oporu identycznego kawałka drutu wykonanego z miedzi ? Opór właściwy miedzi p=1,72 10⁻⁸Ωm, a konstantanu pk=4,8 10⁻⁷Ωm.


2. Ile wynosi opór przewodnika, w którym w ciągu t= 4 sekund pod napięciem U=1000 V przepływa ładunek 1C?

Dam 20 punktów + naj ! pomóżcie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:22:59+01:00
Zad 1
p - opór właściwy miedzi = 1,72 x 10⁻⁸ om razy m
pk - opór właściwy konstantanu = 4,8 x 10⁻⁷ om razy m
pk/p = 4,8 x 10⁻⁷ podzielić przez 1,72 x 10⁻⁸ = 2,79 x 10 = 27,9 razy
odp
opór jest większy 27,9 razy
zad 2
t - czas = 4 s
U - napięcie = 1000 V
g - ładunek = 1 C
I - natężenie prądu = g/t = 1/4 = 0,25 A
I = U/R
R = U/I = 1000/0,25 = 4000 omów
odp
oporność wynosi 4000 omów