Odpowiedzi

2010-03-04T17:59:28+01:00
Partie polityczne

Podstawą systemu demokracji przedstawicielskiej są partie polityczne - organizacje, których celem jest dążenie do zdobycia władzy w państwie. partie polityczne nie chcą władzy dla samej przyjemności jej sprawowania - mają program, który usiłują zrealizować. W strukturze społeczeństwa wyodrębnia się m.in. grupy małe i duże, formalnie i nieformalne. Jedną z grup dużych i formalnych jest partia polityczna. We współczesnym świecie działają one prawie we wszystkich państwach świata. Mają szczególny cel działania i są w zasadzie organizatorem życia politycznego kraju.

Określenie partii politycznej

Partia polityczna jest określana w różny sposób, ale zawsze w definicji są uwzględniane: organizacja, program, funkcje i interesy społeczne. Partie polityczne są grupami celowymi, tzn. utworzonymi do realizowania ściśle określonego celu.

Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą, której celem jest udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

Niekiedy partia polityczna realizuje swój cel, silnie oddziałując na ośrodki już sprawujące władzę w państwie i kształtując politykę państwa w myśl swych założeń i programu. Czyni to, obsadzając swymi ludźmi najważniejsze stanowiska państwowe.

Funkcje partii politycznych

Partie spełniają swe podstawowe funkcje, pośrednicząc między państwem a społeczeństwem. W państwach niedemokratycznych partie dążą do podporządkowania władzy jak najszerszych kręgów społeczeństwa. W państwach demokratycznych natomiast zapewniają obywatelom udział w sprawowaniu władzy państwowej.

Partie polityczne są koniecznym elementem państwa demokratycznego.

Partie polityczne realizują swe podstawowe funkcje:
- Zapewniając licznym obywatelom udział we władzy państwowej poprzez umożliwianie im dzięki swej rekomendacji m. in. uzyskania mandatów w parlamencie lub stanowisk w rządzie i jego organach;
- Pośrednicząc między społeczeństwem a państwem dzięki zapewnianiu przepływu informacji od swych szeregowych członków do tych, którzy pełnią funkcje państwowe;
- Kształtując opinię publiczną poprzez upowszechnienie swoich programów i zdobywanie dla nich zwolenników;
- Wykonując określone działania w związku z wyborami, m. in. przygotowując i upowszechniając programy wyborcze, uczestnicząc w kampanii i wyłaniając kandydatów na stanowiska państwowe;
- Pełniąc funkcje rządzenia, tzn. po wygranych wyborach obsadzają samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami najważniejsze, kluczowe stanowiska w państwie.
2010-03-04T17:59:45+01:00
Partia polityczna (z łaciny pars, partis – część), dobrowolna organizacja działająca pod wspólną nazwą, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, w drodze rywalizacji wyborczej zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego.

Początki partii sięgają dawnych zgromadzeń stanowych, których członkowie łączyli się w koterie (grupy) arystokratyczne. Koterie tworzyły się wokół najbogatszych rodzin szlacheckich i realizowały ich interesy. Pierwsze tego typu partie powstały w XVII w. w parlamencie angielskim, torysi dali początek konserwatystom, a wigowie liberałom. W okresie rewolucji francuskiej pojawiły się kluby polityczne, które miały zalążki struktury organizacyjnej. Ich rozwój nastąpił podczas Wiosny Ludów. Pod wpływem upowszechnienia się prawa wyborczego w XIX w. zaczęły powstawać nowoczesne partie o charakterze masowym
2010-03-04T18:01:05+01:00
Partie polityczne stanowią ważny element współczesnych systemów politycznych i w różnych formach istnieją we wszystkich państwach.partia to :,, dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego .Przy tym władza stanowi dla partii instrument realizacji programu politycznego, który jest funkcjonalny wobec interesów jednej z grup społecznych.