Odpowiedzi

2009-10-20T21:27:35+02:00
__
xy - szukana liczba

Możemy ją zapisać jako 10x + y, bo liczba dziesiątek będzie równa 10*x.

Z warunków zadania mamy, że:
x+y=8
Kiedy przestawimy cyfry tej liczby to otrzymamy liczbę o 54 mniejszą od 10x+y, zatem mamy:

x+y=8
10x+y=10y+x+56

Układ równań z dwoma niewiadomymi:

y=8-x
10x+8-x = 10(8-x) + x +54

y=8-x
9x + 8 = 80 - 10x + x + 54

y=8-x
9x +8 = 134 - 9x

y=8-x
18x = 126

y=8-x
x= 7

x=7
y=8-7

x=7
y=1

Odp. Szukana liczba to 71 :)