Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:23:27+01:00
A) -2, -1, 0, 1, 2, 3
wzór: an= n-3
{a₁= 1-3= -2, a₂= 2-3= -1, a₃= 3-3= 0,
a₄= 4-3= 1, a₅= 5-3= 2, a₆= 6-3= 3}

b)3, 6, 9, 12, 15
wzór: an=3n
a₁=3*1=3, a₂=3*2=6, a₃=3*3=9, a₄=3*4=12, a₅=3*5=15}

c)½, ⅔, ¾, ⅘, ⅚
an= n/(n+1)
a₁= ¹/(₁₊₁)= ½, a₂= ²/(₂₊₁)= ⅔, a₃= ³/(₃₊₁)= ¾, a₄= ⁴/(₄₊₁)= ⅘,
a₅= ⁵/(₅₊₁)= ⅚
d)1, 10, 100, 1000, 10000
an= 10^(n-1) {10 do potęgi n-1}
a₁ = 10¹⁻¹ = 10⁰ = 1
a₂ = 10²⁻¹ = 10¹ = 10
a₃ = 10³⁻¹ = 10² = 100
a₄ = 10⁴⁻¹ = 10³ = 1000
a₅ = 10⁵⁻¹ = 10⁴= 10000
1 5 1