Zadanie3
Pojazd rusza z miejsca i w ciągu 1 minuty osiąga prędkość 30 m/s. Jakie jest przyspieszenie pojazdu?

zadanie5
Na ciało o masie 12 kg działa siła o wartości 10 N. Z jakim przyspieszeniem porusza się to ciało?
zadanie8
Oblicz energię potencjalną ciała o masie 100 kg, które umieszczono na wysokości 2 metry nad ziemią.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T23:55:05+01:00
Zadanie 3
a=?
s=?

s=v*t
s=30*60
s=1800m

a= 2*s przez t kwadrat i powinien ci wyjść 1 m na sekunde .