Do kolby wlano 15 ml roztworu wodorotlenku baru Ba(OH)2 o stężeniu 0,05 mol\l i miareczkowano roztworem kwasu solnego HCl o stężeniu 0,06 mol\l. Napisz i zbilansuj równanie reakcji wodorotlenku baru z kwasem solnym. Ile mililitrów kwasu solnego zużywa się podczas miareczkowania? Zwróć uwagę, że do zobojętnienia 1 mola wodorotlenku baru potrzeba 2 moli kwasu solnego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:41:19+01:00
Zobojętnianie wodorotlenku baru kwasem solnym zachodzi wg reakcji:
Ba(OH)2 + 2HCl ----> BaCl2 + 2H2O
czyli 2 mole HCl zobojętniają 1mol Ba(OH)2
Teraz musimy obliczyć ile mamy moli Ba(OH)2 w tym roztworze.
Mamy:
15ml r-ru czyli 15cm3 = 0,015dm3
0,05mol/l = 0,05mol/dm3 ---->0,05mol/1dm3

Skoro w 1dm3 mamy 0,05mola Ba(OH)2 to
w 0,015dm3 mamy xmoli Ba(OH)2

1dm3 - 0,05mol
0,015dm3 - xmoli (mnożymy na krzyż)
1dm3*xmol = 0,05mol*0,015dm3
x= 0,00075mola Ba(OH)2

Teraz skoro do zobojętnienia 1mola Ba(OH)2 potrzebujemy 2 moli HCl to
do zobojętnienia 0,00075moli Ba(OH)2 potrzebujemy xmoli HCl:
1mol Ba(OH)2 - 2mole HCl
0,00075moli Ba(OH)2 - xmoli HCl
x=0,0015moli HCl

Skoro stężenie HCl wynosi 0,06mola/dm3
to takie same stężenie będzie miał roztwór o 0,0015 molach /xdm3
0,06mola - 1dm3
0,0015mola - xdm3
x= 0,025dm3 = 25ml kwasu solnego o stężeniu 0,06mola/l
1 5 1