Przetłumacz na język angielski:

Jamal Malik, Hindus wychowany w slumsach Bombaju, bierze udział w programie Milionerzy. Zanim chłopak zdąży odpowiedzieć na ostatnie pytanie, aresztuje go policja. Policjanci nie wierzą, że może on mieć tak ogromną wiedzę.

Torturują go i przesłuchują, podejrzewając oszustwo. W zeznaniach Jamal opowiada o swoim życiu w dzielnicach nędzy, o związkach ze światem przestępczym i swej miłości, co zostaje przedstawione jako retrospekcja.

3

Odpowiedzi

2010-03-04T18:17:02+01:00
Jamal Malik, Indian raised in the slums of Mumbai, is involved in the program a Millionaire. Before the boy has time to answer the last question, the police arrested him. Police officers do not believe that it can have so much knowledge.

Torture and interrogate him, suspecting fraud. In testimony, Jamal tells the story of his life in the neighborhoods of poverty, the relationship with the criminal world and his love, which is presented as retrospection
2010-03-04T18:17:20+01:00
Jamal Malik, Indian raised in the slums of Mumbai, is involved in the program a Millionaire. Before the boy has time to answer the last question, the police arrested him. Police officers do not believe that it can have so much knowledge.

Torture and interrogate him, suspecting fraud. In testimony, Jamal tells the story of his life in the neighborhoods of poverty, the relationship with the criminal world and his love, which is presented as retrospection
2010-03-04T18:51:57+01:00
Jamal Malik, Indian raised in the slums of Mumbai, is involved in the program a Millionaire. Before the boy has time to answer the last question, the police arrested him. Police officers do not believe that it can have so much knowledge.

Torture and interrogate him, suspecting fraud. In testimony, Jamal tells the story of his life in the neighborhoods of poverty, the relationship with the criminal world and his love, which is presented as retrospection.