wisząca na nitce metalowa kulka o masie 200g i promieniu 3 cm jest zanurzona w wodzie a) oblicz gęstosć metalu z którego wykonano kulkę b)zaznacz i nazwij siły działające na kulkę c)oblicz wartosc sily jak wskarze silomierz go ktorego przymocowana jest kulka gdy jest ona zanurzona do polowy d) oblicz ile razy zmieni się wartość siły wyporu gdy kulę zanurzymy w calosci w wodzie e) czy wartosc sily wyporu zalezy od glebokosci gdy kula znajduje sie cala pod powierzchnia wody - uzasadnij

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:30:38+01:00
Dane:
m=200g=0,2kg
r=3cm=0,3dm

a.
ρ = m/V
ρ = 200 g / (4/3)π(3 cm)³ = 200g /36π cm³ ≈ 1,769 g/cm³

b.
załącznik

c.
F = mg - Fw
Fw = ρgV/2
F = mg - ρgV/2 = g(m - ρV/2) = g(m - m/2) = mg/2
F = 9,81 m/s²*0,2 kg/2 = 0,981 N

d.
do połowy: Fw₁ = ρgV/2
cała: Fw₂ = ρgV

F₂/F₁ = 2

e.
ze wzoru: Fw = ρgV wynika, że nie, żadna zmienna nie jest uzależniona od h