Zad.1. Ile gramów jodu i ile cm3 alkocholu etylowego (d=0,78 g/cm3) potrzeba do sporządzenia 15g jodyny, czyli 10-procentowego roztworu jodu w alkocholu etylowym?

Zad.2. Stężenie testosteronu w krwi mężczyzny wynosi średnio 6 ng/ml. Z jakiej objętości krwi można by uzyskać 1g testosteronu?

Zad.3. Ile gramów NaMnO4, zawierającego 10% zanieczyszczeń, potrzeba do sporządzenia 200 cm3 0,1-molowego roztworu?

Zad.4. Obliczyć masę cząsteczkową substancji, wiedząc, że w 0,6 dm3 0,2-molowego roztworu znajduje się 4,8 g tej substancji.

Za najlepsze rozwiązania daje naj, zadania POTRZEBNE do godziny 21.00 !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:21:28+01:00
Mr = 15 g
Cp = 10%
ms = ?
----
Cp = ms x 100% /mr

ms = mr x Cp /100%
ms = 15g x 10%/ 100%
ms = 1,5 g – m jodu

mR = mr – ms
mR = 15 g = 1,5 g = 13,5 g

d = mR/V
V = mR/d
V = 13,5 g /0,78 g/cm3
V = 17,3 cm3

Objętość alkoholu wynosi 17,3 cm3 .

--------------------------------------------------------------------

1 g = 10 ^9 ng
6 ng -> 1 ml
10 ^9 n -> x
x = 166666666,7 ml = 166666,6667 l – z takiej objętości krwi można uzyskać 1 g testosteronu .

--------------------------------------------------------------------

cm=0,1mol/dm3
v=0,2dm3
Mmol=142g/mol
n=0,02mol
0,02mol-0,9xg
1mol-142g
x=3,16g

Odp. Potrzeba 3,16g.

--------------------------------------------------------------------

Cm=m/M*V -> M=m/Cm*V,
odp. - 40

V = 0,6 dm3 M=?
Cm = 0,2 mol/dm3
m= 4,8 g

Cm = n/V
n = m/M
wzór na n podstawimy do wzoru na Cm
Cm = m/M // V ( // to główna kreska ułamkowa)


Cm*V = m/M /*M
Cm*V*M = m /:Cm*V
M = m / Cm*V
M = 4,8 g / 0,2 mol*dm3 * 0,6 dm3
M = 40 g/mol3 5 3
2010-03-04T20:36:04+01:00
Zad1 Ile gramów jodu i ile cm3 alkoholu etylowego (d=0,78g/cm3) potrzeba

do sporządzenia 15g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu

etylowym.
Dane:

mr = 15 g

Cp = 10%

ms = ?

1. Obliczamy masę substancji ze wzoru na stężenie procentowe.

Cp = ms x 100% /mr

ms = mr x Cp /100%

ms = 15g x 10%/ 100%

ms = 1,5 g – masa jodu

Obliczamy objętość rozpuszczalnika, czyli alkoholu etylowego

Obliczamy masę alkoholu

mR = mr – ms

mR = 15 g = 1,5 g = 13,5 g

Ze wzoru na gęstość obliczamy objętość alkoholu

d = mR/V

V = mR/d

V = 13,5 g /0,78 g/cm3

V = 17,3 cm3 – taka jest objętość alkoholu.

Zad2
1 g = 10 ^9 ng
6 ng -> 1 ml
10 ^9 n -> x
x = 166666666,7 ml = 166666,6667 l – z takiej objętości krwi można uzyskać 1 g testosteronu .

Zad3.
2,84g-90%
x -100%
x=3.15g

Zad4
wzór Cm=m/M*V -> M=m/Cm*V, odp. - 40

2 1 2
2010-03-04T21:18:20+01:00
Zad.1.
15g roztworu *0,1=1,5 g jodu
15g-1,5g=13,5g
d=0,78g/cm³
0,78g------------1cm³
13,5g------------x
x=17,31cm³
Odp. Do sporządzenia 15 g jodyny, potrzeba 1,5 g jodu i 17,31cm³ alkoholu etylowego.

Zad.2.
1g=1 000 000 000 ng

1ml-----------6ng
x--------------1 000 000 000ng
x=166666666ml
Odp. 1g testosteronu, można uzyskać z 166666666ml krwi.

Zad.3.
NaMnO4=23+55+16*4=142g - 1 mol substancji
0,1 mola---------1dm³
x-------------------0,2
x=0,02 mola
0,02*142=2,84g
2,84-------90%
x------------100%
x=3,16
Odp. do zrobienia tego roztworu, potrzeba 3,16 g NaMnO4.

Zad.4.
0,6dm³-------4,8g
1dm³----------x
x=8g
8g---------0,2mola
x------------1mol
x=40g
Odp. masa cząsteczkowa tej substancji wynosi 40 g.
4 3 4