Pomocy!!!!!!!!
1.Przez dwie próbki z wodą bromową przepuszczono dwa gazy, które spowodowały jej odbarwienie. Jakie to były gazy?
2. Podczas reakcji propanu z wodorem co możemy otrzymać?
3. Co pozwala odróżnić reakcja z wodą bromową?
4. Zapalona świeca i iskrzące urządzenie elektryczne stanowią zagrożenie pożarowe w jakich pomieszczeniach?
5. Który ze związków w wyniku reakcji polimeryzcji tworzy politelyn?
6. W pięciu tygiełkach umieszczono różne substancje organiczne i ostrożnie ogrzano. Zaobserwowano, że na dnie naczyń powstała czarna substancja. Na podstawie tego opisu można wywnioskować, że co badano?

1

Odpowiedzi

2010-03-05T13:26:35+01:00
1.
nienasycone np. etan, etyn
2.
nie zajdzie taka reakcja, z wodorem reaguje propen (dając porpan)lub propyn (dając propen albo propan)
3.
związki nasycone od nienasyconych
4.
łatwopalnym lub wybuchowym gazem np. metanem
5.
eten
6.
które z substancji ulegają spalaniu do węgla