Odpowiedzi

2009-10-20T21:41:54+02:00
W najprostszym podejściu kwasy są to związki chemiczne zawierające łatwo dysocjujące atomy wodoru.

Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe, a ich ogólne wzory możemy przedstawić w sposób:

HnNmOz (HnR) - kwasy tlenowe
HnR kwasy beztlenowe
n,m,z - indeks dolny

Cząsteczki kwasów zawierają jedno lub kilka ugrupowań H-O-E, a pozostałe atomy tlenu połączone są z tylko z atomem E.


Kwasy są dostępne najczęściej w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach. Podczas pracy z kwasami należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre z nich są żrące i mogą spowodować oparzenia skóry. Do kwasów szczególnie niebezpiecznych należą stężone roztwory: H2SO4, H3PO4, HF, HO, HBr i HI
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T21:42:21+02:00
Kwasami nazywa się związki chemiczne, które podczas dysocjacji jonowej w wodzie uwalniają jako kationy wyłącznie jony wodorowe H+, zaś jako aniony tzw. reszty kwasowe.

Pozdrawiam ;))