1.
Liczbą odwrotną do liczby 0,(2) jest liczba:
a) 4,4
b) 4,5
c) -4,4
d) 44
e) 440
f) 10/16
g) 5/22
h) żadna odpowiedź z powyższych

// Mi się wydaje, że b

2.
O ile wody więcej zmieści się w akwarium o wymiarach 16dm x 120cm x0,8m niż w sześciennym akwarium o krawędzi 1m?
a) 53,6 l
b) 40 l
c) 87 l
d) 97 l
e) 540 l
f) 536 l
g) 546 l
h) żadna odpowiedź z wyżej wymienionych
// mi się wydaje, że f

3.
Czterech pracowników wykonuje pracę w czasie 3 godzin. W jakim czasie wykona tę samą pracę 6 pracowników?
a) 4,5 h
b) 18 h
c) 2h
d) 12 h
e) 10 h
f) 3 h
g) 2,5h
h) żadna odpowiedź z powyższych

// Mi sie wydaje, że h

4.
Jeżeli świeża trawa zawiera 80% wody to ile siana zawartości 5% wody można otrzymać z jednej tony trawy?
a) 62,5 kg
b) 625 kg
c) 800 kg
d) 210 12/19 kg
e) 937,5 kg
f) 789 9/19 kg
g) 650 kg
h) żadna odpowiedź z powyższych
5.
Kwotę 738zł podzielono między Elę, Alę i Olę w stosunku 2:3:4. Ile pieniędzy otrzymała Ala?
a) 82zł
b) 246zł
c) 328zł
d) 410zł
e) 240zł
f) 232zł
g) 346zł
h) 228zł
// Mi sie wydaje, że b
6.
Ela waży 60kg, a Ala 50kg. O ile procent Ala jest lżejsza od Eli?
a) 20%
b) 10%
c) 25%
d) 15%
e) 12,(6)%
f) 16,(6)%
g) 1 1/5 %
h) 166%
7.
Liczba ludności w Kaczerkach wzrosła o 150%. Ile razy wzrosła liczba ludności?
a) 1,5
b) 3
c) 2
d) 150
e) 15
f) 4
g) 6
h) 2,5
8.
Cene spodni obnizono o 16% i teraz kosztują 63zł. Ile złotych na tej obniżce zyskał klient?
a) 16zł
b) 10,08zł
c) 12zł
d) 47zł
e) 11,5zł
f) 14,6zł
g) 10,8zł
h) 13zł
9.
Średnia arytmetyczna cyfr jest równa:
a) 5
b) 4
c) 5,5
d) 4,5
e) 6
f) 3,5
g) 4,7
h) żadna odpowiedź z powyższych

^^ proszę o odpowiedzi z wyjasnieniem co i jak :-)

1

Odpowiedzi

2010-03-04T22:49:00+01:00
1.
Liczbą odwrotną do liczby 0,(2) jest liczba:
a) 4,4
b) 4,5
c) -4,4
d) 44
e) 440
f) 10/16
g) 5/22
h) żadna odpowiedź z powyższych

PRAWIDŁOWA ODP H PONIEWAŻ 0,2 to inaczej 2/10 odwrotność to 10/2 czyli 5.