Zadanie 1
Podczas szkolnych zawodów sportowych Janek ciągnął linę w jedną stronę silą 40 N, a Kasia i Aneta siłami 35 N i 15 N w stronę przeciwną. Kto wygrał w zawo¬dach przeciągania liny? Wykonaj rysunek, zaznaczając wektory sil. Oblicz silę wypadkową.
Zadanie 2
Rowerzysta jechał z prędkością 10 m/s. Ile kilometrów przejechał w ciągu 30 minut?
Zadanie 3
Oblicz masę sześciennej kostki o boku 5 cm i gęstości równej 0,8 g/cm3.
Zadanie 4
Oblicz masę wody, która spadla na powierzchnię l m2 ziemi w czasie deszczu, jeżeli grubość warstwy wody wynosiła 7 mm.
Zadanie 5
Kulki o jednakowej objętości z różnych substancji zanurzono w wodzie. Korzy¬stając z tabeli gęstości wybranych substancji napisz, które kulki utoną w wodzie.

Substancja Gęstość (kg/m3)
woda w temp. 4*C 1000
drewno korkowe 200
Szkło 2500
Żelazo 7800
Drewno dębowe 800

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:08:07+01:00
Zad 1 F1 +F2 - F3= F123
f1= 35 N
f2= 15N
f3 = -40N
F123= (35N+15N) + (- 40N)
F123= 50N + (- 40 N)
F123= 10N
zad2 30 min = 1800s
1O m/s * 1800 s = 18000m skarcamy sekundy z sekundami
zad3
Dane :
v= 5cm * 5cm*5cm =125cm szesciennych
g= 0,8g/cm szesciennych
Szukane :
m=?
m = v* g
m = 125cm szesciennych * 0,8 g/cm= 100 g
tyle umiałam mam nadzieje ze choc troche pomogłam
2 5 2