Odpowiedzi

2010-03-04T18:26:32+01:00
LINDE
l.poj i mn.
M. linde
D. Linde
C. Linde
B. Linde
N. Linde
M. Linde
W.Linde!


KOSCIUSZKO
M.Kościuszko
D.Kościuszki
C.Kościuszce
B.Kościuszkę
N. z Kościuszką
M. o Kościuszce
W. Kościuszko!
10 3 10
2010-03-04T18:30:25+01:00
M.Linde M.Kościuszko
D.Lindy D.Kościuszki
C L indzie C Kościuszce
B Lindę B.Kościuszko
N.z Lindą N.z Kościuszką
M. o Lindzie M. o Kościuszce
w Lindzie W Kościuszku
7 3 7
2010-03-04T18:32:05+01:00
Mianownik(kto? Co?)Linde Kościuszko
Dopełniacz (Kogo? Czego nie ma?) Linda Kościuszka
Celownik(Komu? Czemu się przyglądam?) Lindowi Kościuszkowi
Biernik (Kogo? Co widzę?) Linda Kościuszka
Narzędnik (Z kim? Z Czym idę?) z Lindem z Kościuszkiem
Miejscownik(O Kim? O Czym mówię?) o Lindzie o Kościuszce
Wołacz (Chodź do mnie) Lindzie! Kościuszko!
9 3 9