Odpowiedzi

2010-03-06T12:56:50+01:00
Skoro trójkąty są podobne, to znaczy, że ich boki są podobne.
Oznaczam:
x,y - boki mniejszego trójkata
x₁,y₁-boki większego
x*y=8cm²
x=⅔x₁
y=⅔y₁
⅔x₁*⅔y₁=8
⁴/₉x₁y₁=8 /:⁴/₉ (czyli mnożę przez ⁹/₄)
x₁y₁=8*⁹/₄
x₁y₁=18

Pole większego prostokąta wynosi: 18cm²
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-06T13:20:18+01:00
Pm - pole mniejszego prostokąta
Pw - pole większego prostokąta
k - skala podobieństwa

Pm = 8 cm²
k = ⅔

Jeśli mniejszy prostokąt jest podobny do większego w skali k, to Pm/Pw = k²
8/Pw = (⅔)²
8/Pw = ⁴/₉
4Pw = 8*9
4Pw = 72 /:4
Pw = 18

Odp. Pole większe prostokąta wynosi 18 cm²
2 5 2