Odpowiedzi

2010-03-04T20:47:15+01:00
Zad1 str46
a)przed 2 wojną swiatową w polsce mieszkało 35% obywateli obcych narodów, obecnie 3%
b)*2 wojna światowa
*zagłada Żydów i Romów
*przesiedlenie ludności, zmiana granic

zad2 str46
-niemcy
-ukraińcy i łekowie
-białorusini
-słowacy
litwini

zad3 str47
a)podchalanie
b)ślązacy
c)kaszubi

zad1 str48
wydobywanie surowców oraz wydobywanie róznego rodzaju produktów
-odpowiednio wykfalifikowana kadra pracownicza
-energia
-maszyny i surowce
-technologia

zad2 str48
ekonomiczne: 3 4 7 9 10
społeczne: 1 5 8 9
przestrzenne: 2 6 11

zad str48
-górnictwo i kopalnictwo
-przetwórstwo przemysłowe
-energetyka gazownictwo i zaopatrzenie w wodę

zad4 str49
najwięcej 86,6% - przetwórstwo przemysłowe czyli mało zautomatyzowane

zad5 str49
b
c
b
b
b
a
c
a
b
a
b
5 1 5