Od jakiej części mowy zostały utworzone podane rzeczowniki?
Dopisz wyrazy podstawowe.
zieleń- _________________- częsc mowy- _____________
złośc-__________________ - częśc mowy -______________
liczydło- _______________ - częśc mowy- _______________
śpiewak- _______________ - częsc mowy- ______________
mazak- _________________ częsc mowy -_______________
stolik - _________________ - częsc mowy -________________
bratowa - _______________ - częśc mowy - ______________
radiowiec - ______________ - częśc mowy-____________

2

Odpowiedzi

2009-10-20T21:43:17+02:00
Zieleń - zielony - przymiotnik

złość - złościć - czasownik lub złość - zło - rzeczownik

liczydło - liczyć - czasownik

śpiewak - śpiewać - czasownik

mazak - mazać - czasownik

stolik - stół - rzeczownik

bratowa - brat - rzeczownik

radiowiec - radio - rzeczownik
10 4 10
2009-10-20T21:58:20+02:00
Zieleń- zielony- przymiotnik
złośc- zło- rzeczownik
liczydło- liczba- rzeczownik, liczebnik
śpiewak- śpiew, muzyka- rzeczownik
mazak- mazac- czasownik (w bezokoliczniku)
stolik - stół- rzeczownik
bratowa-brat- rzeczownik
radiowiec- radio- rzeczownik
4 4 4