1.Oblicz gęstość gazowego azotu w warunkach normalnych.
2.Oblicz gęstość helu w warunkach normalnych.
3.Oblicz średnią masę molową powietrza,zakładając,że zawiera ono tylko 21% tlenu i 79% azotu.
4.Oblicz średnią gęstość powietrza w warunkach normalnych.
5.Oblicz gęstość etanu(C2H6)względem powietrza.

1

Odpowiedzi

2010-03-05T11:35:39+01:00
1.
d=m/v=28/22,4=1,25g/dm3
2.
d=m/v=4/22,4=0,17g/dm3
3.
21% - 32g
100% -x
x=152,38g/mol
4.
d=m/v=152,38/22,4=6,8g/dm3
5.
d₁=m/v=30/22,4=1,24g/dm3
d₁/dp=1,24/6,8=0,197g/dm3 wzgledem powietrza
15 1 15