Które z podanych niżej zachowań są charakterystyczne dla konkurencji :
a) międzygatunkowej (2)
b) wewnątrzkomórkowej (2)
Zachowania :
1.zabijanie ofiary
2.walka o pokarm
3.współzawodnictwo o dostęp do światła
4.chwytanie w półapki
5.konkurowanie o miejsce do gniazdowania
6.walka o partnera do rozrodu
7.wysysanie pokarmu z ciała żywiciela
8.walka o dostęp do wody

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:31:31+01:00
A) międzygatunkowej

2.walka o pokarm
5.konkurowanie o miejsce do gniazdowania
6.walka o partnera do rozrodu
8.walka o dostęp do wody
b) wewnątrzkomórkowej (2)
1.zabijanie ofiary
3.współzawodnictwo o dostęp do światła
4.chwytanie w półapki
7.wysysanie pokarmu z ciała żywiciela
2010-03-04T18:31:45+01:00