Podręcznik "Fizyka i astronomia" dla gimnazjum.
Zbiór Zadań.(Nowa Era)

Zadania : 4,6 strona 34/35

4.Pojęcia oznaczone liczbami połącz z odpowiednimi określeniami oznaczonymi literami.
1)ciśnienie
2)parcie
3)paskal
4)niuton

a)nacisk na ciała na powierzchnię
b)jednostka ciśnienia
c)jednostka parcia
d)jego miarą jest wartość siły nacisku działającej na jednostkę powierzchni

6.Kiedy wycierasz podłogę większy nacisk:
a)gdy na niej leżysz
b)gdy stoisz na niej na jednej nodze
c)gdy stoisz na niej obu nogach
d)wszystko powyżej

2

Odpowiedzi

2010-03-04T18:35:55+01:00
4. 1- d
2- a
3- b
4- c

6 nie wiem. ;<
2010-03-04T20:40:37+01:00
6) Odpowiedź B, ponieważ używając mniejszej powierzchni, to na nią wywierany jest cały nacisk
4)
1d
2a
3b
4c