1)Za dwie książki zapłacono 46zł.Cena jednej z nich była o30% wyższa od ceny drugiej książki.Jakim procentemceny droższej książki jest cena książki tańszej?

2)Marcin i Tomek ścigają się na stadionie . Marcin pokonuje jedno okrążenie bieżni w czasie 20% dłuższym niż Tomek , który pokonuje je w czasie 3 minut .Jakim procentem czasu pokonania jednego okrążenia przez Marcina jest czas okrążenia przez Tomka?

1

Odpowiedzi

2009-10-20T21:51:45+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1a] cena jednej ksiazki to 100% a drugiej to 130% czyli 2 ksiazki kosztowały 46 zł a to jest 230% czyli 100%=46×100:230=20zł tyle kosztuje tansza ksiazka a drozsza 46-20=26 zł i dalej 26zł to 100% a 20zł to x% czyli x=100×20:26≈76,92 % zad.2 3minuty +20% z 3 minut=3min+0,2×3=3+0,6=3,6min czas marcina i teraz 3,6 to 100% a 3min.to x% x=3×100:3,6≈83,[3]% i taka jest odpowiedz-pozdrawiam