Odpowiedzi

2010-03-04T19:16:24+01:00
Naprawdę bardzo ciekawe zadanie. Jak takie można rozwiązać? Spróbuję.
Będzie się ono opierało tylko o wskazówki.
A zatem przystępujmy do dzieła.
a) Zakładamy, że oporniki połączone są szeregowo /to znaczy, że położone są one obok siebie i koniec jednego opornika połczony jest z początkiem drugiego opornika/
--▄--▄-- Rezystancja zastępcza jest sumą wartości poszczególnych rezystorów
Rz=R1+R2 gdzie Rz - to Rezystancja /opór/ zastępcza, R1, R2 rezystory /opory/ składowe /może być ich dużo/
jeżeli będzie ich np 5 i każdy z nich będzie miał taką samą wartość to możemy wtedy opór zastępczy obliczyć Rz=5*R
b) Zakładamy, że oporniki połączone są równolegle
---▄---
--| |--- kreski mają być połączone
---▄---
Łącząc oporniki równolegle odwrotność rezystancji zastępczej jest sumą odwrotności poszczególnych oporników składowych. 1 / Rz = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3)
Obliczamy to w następujący sposób podstawiamy dane, sprowadzamy do wspólnego mianownika obliczamy i na końcu piszemy odwrotność np
1/Rz=2/10 Rz=10/2 Rz=5 Ω

c) trochę inaczej będzie to wyglądało jeśli opory będą połaczone szeregowo i równolegle
--▄-----▄-
---| |-----
-----▄▄---
najpierw obliczamy opór zastępczy połączonych szeregowo a potem to co wyjdzie obliczamy jako połaczenie równolegle