1/Przyporządkuj genetycznym typom gleby ważniejsze obszary jej występowania:
a)rędziny
b)czarne ziemie
c)gleby aluwialne
d)gleby inicjalne i słabo wykształcone
e)czarnoziemy

A)Kujawy
B)Wyżyna Krakowsko - Wieluńska
C) Karkonosze
D)Pradolina Toruńsko -Eberswaldzka
E)Wyżyna Sandomierska

2/Podaj dwie wspólne cechy roślinności górskiej występującej w różnych górach świata.

3/Oznacz literą P zdania prawdziwe, literą B zdania błędne.
- Kartagina to bardzo suchy step w Australii...
- Rodzaj sawanny zależy od rocznej sumy opadów...
- Sawanna Afrykańska jest środowiskiem najliczniejszego występowania zwierząt roślinożernych kopytnych na Ziemi...
- Widne lasy rozwijają się w klimacie podrównikowym z porą suchą trwającą od 4 do 7 miesięcy...

4/ Wśród wymienionych nazw wybierz obiekty z listy Światowych Rezerwatów Biosfery: Drawieński Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Jezioro Łuknajno, Roztoczański Park Narodowy, Jezioro Hańcza, Bieszczadzki Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T18:41:08+01:00