Odpowiedzi

2009-10-20T21:47:58+02:00
Integracja to zapoznawanie się z nowym otoczeniem, nowymi ludźmi, na przykład w klasie.
  • Użytkownik Zadane
2009-10-21T00:58:17+02:00
Integracja (łac. integratio) to pojęcie występujące w różnych dziedzinach wiedzy i oznacza scalenie, zespolenie, tworzenie całości z części. Różne aspekty integracji od określenia samego pojęcia przez integrację społeczną, rodzinną, a także integrację w edukacj i wyrażaNIA umiejętność harmonijnego współżycia i współdziałania np.osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego. to tworzenie całości z części, włączenie jakiegoś elementu w całość,