1.roziazaniem rownania 4(t-1)=t+5
a2 b 1 c-1 d 3

2 liczba 3 spelnia równianie
a)1/3x-2=5-2/3x
b)2/3x+2=1/3(x+9)
c)x-4=3(2x+5)
d)4x + 2 = 5x - (x-1)


3 Ktore z podanych rownan jest tożsamośćiowe?
a) 4x-3=3-4x
b) y + 2 =1/2 (2y+)
c)2x=0
d) 3(x+1) = 3x+1

4. Parę rownań równoważnych stanowią rowniania.
a) 3x=9 i 1/3x =3
b) x+1=1 i x+2=2
c) x+x=4 i x=2
d)x+3 =5 i x +6=10

1

Odpowiedzi

2010-03-04T19:22:20+01:00
4(t-1)=t+5
4t-4=t+5
4t-t=5+4
3t=9 /:3
Odp.d t=3

a)1/3x-2=5-2/3x
⅓x+⅔x=5+2
x=3

b)2/3x+2=1/3(x+9)
⅔x+2=⅓x+3
⅔x-⅓x=3-2
⅓x=1 /:⅓
x=3

c)x-4=3(2x+5)
x-4=6x+15
x-6x=15+4
-5x=19 /:(-5)
x=-19/5

d)4x + 2 = 5x - (x-1)
4x-5x+x=1-2
0=-1
3 Ktore z podanych rownan jest tożsamośćiowe?
a) 4x-3=3-4x
4x+4x=3+3
8x=6 /:8
x=¾

b) y + 2 =1/2 (2y+) ????

c)2x=0/ :2
x=0


d) 3(x+1) = 3x+1
3x+3=3x+1
0=1-3
0=-2

4. Parę rownań równoważnych stanowią rowniania.
a) 3x=9 i 1/3x =3
x=3 i x=9
b) x+1=1 i x+2=2
x=0 i x=0 tak

c) x+x=4 i x=2
x=2 i x=2 tak

d)x+3 =5 i x +6=10
x=2 i x=4