Odpowiedzi

2009-10-21T14:14:25+02:00
Η=(T₁-T₂)/T₁×100% sprawność silnika
T₁=900+273=1173K
T₂=100+273=373
η=800/1173×100%
η=68%