Ela z Marcinem wybrali się na pieszą wycieczkę .Postanowili przejść trasę o długości 21 km. Po trzech godzinach marszu Marcin powiedział do eli
Pozostało nam do przejścia o 5 km mniej niż już przeszliśmy .

Jaką odległość pokonali w ciągu pierwszych trzech godzinmarszu?

Rozwiązać za pomocą równań
pilne!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-05T12:53:01+01:00
X-odległość jaką pokonali w ciągu pierwszych trzech godzin marszu
x-5 pozostała część trasy
x+(x-5)=21
x+x-5=21
2x-5=21
2x=26 /:2
x=13km