A)5x-7+x+15-2x dla x=2
b)ułamek zwykły 1 2y-3-2y+5 i ułamek zwykły 1 2+ułamek zwykły 1 2 dla y=-1
c)-6x+2y+7+4x-5y-3 dla x=-0,5 y=0,1
d)2x-6y-4y+8x+y-11 dla x=-1 i ułamek zwykły 1 3 y= ułamek zwykły 1 9...


Jak pisałam ułamek zwykły to ta pierwsza liczba oznaczała tą na górze...

2

Odpowiedzi

2010-03-04T18:44:48+01:00
A)5x-7+x+15-2x dla x=2
5x+8=5×2+8=18

b)ułamek zwykły 1 2y-3-2y+5 i ułamek zwykły 1 2+ułamek zwykły 1 2 dla y=-1
-1,5y+3=-1,5 ×(-1)+3=4,5

c)-6x+2y+7+4x-5y-3 dla x=-0,5 y=0,1
-2x-3y+4=-2×(-0,5)-3×0,1+3=3,7

d)2x-6y-4y+8x+y-11 dla x=-1 i ułamek zwykły 1 3 y= ułamek zwykły 1 9...
10x-9y-11=10×(-1⅓)-9×¹/₉-11=-25⅓
2010-03-04T18:48:49+01:00
A)5x-7+x+15-2x dla x=2
b)ułamek zwykły 1 2y-3-2y+5 i ułamek zwykły 1 2+ułamek zwykły 1 2 dla y=-1
c)-6x+2y+7+4x-5y-3 dla x=-0,5 y=0,1
d)2x-6y-4y+8x+y-11 dla x=-1 i ułamek zwykły 1 3 y= ułamek zwykły 1 9...


a) 5*2-7+2+15-2*2=10-7+17-4=3+13=16
b)1/2-3-2* (-1) +5 i 1/2+ 1/2=1/2-3+2+5 i 1/2 + 1/21/2- 8 i 2/2= 1/2 -9= 1/2- 9/1= 1/2- 18/2= (-17/2)= (-8 i 1/2)
c)-6* (-0,5) + 2* 0,1+7+ 4* (-0,5)- 5* 0,1-3=3+0,2+7-2-0,5-3=4,7
d)2*(-1 i 1/3)- 6* 1/9- 4*1/9+8 * (-1 i 1/3) +1/9- 11= 2/1*(-4/3)-6/1*1/9-4/1*1/9+ 8/1* (-4/3)+1/9-11/1=-8/3-6/9-4/9+32/3+1/9-11/1=(-24/9)-6/9-4/9-96/9+1/9-99/9=(-180/9)= (-20)

(/) - ułamek
mam nadzieję ,że pomogłam i ,że to o to chodziło :)