Wyrażenia Algebraiczne
1.Oblicz wartość wyrażenia 2x+1 dla:
a) x= -4
b)x=-0
c)x=1jedna-druga
d)x=-dwie-czwarte
2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) (a+2)h dla x=6 i y=jedna-trzecia
b)-x+2y-3 dla x= -5 i y= -4
3.Jeżeli w grupie n osób każdy z każdym wita się przez podanie ręki, to liczba ucisków dłoni wynosi jedna-druga n(n - 1).
a)Oblicz, ile ucisków dłoni wymieliliby, witając się w ten sposób:
czterej panowie
wszyscy uczniowie twojej klasy- w mojej klasie są 22 osoby
b)W sejmie zasiada 460 posłów. ile ucisków dłoni wymieniliby posłowie, gdyby każdy witał się z pozostałymi przez podanie ręki?

2

Odpowiedzi

2010-03-04T18:42:48+01:00
A)2*(-4)+1=-8+1=-7
b)1
c)1+1=2
d)-1+1=0
2010-03-04T18:46:58+01:00
1. a) -4 × 2 + 1 = -7
b) 0 × 2 + 1 = 1
c) 1,5 × 2 + 1 = 4
d) 0,8 × 2 + 1 = 2,6
2. a) (6 + 2) × ⅓ = 2 ⅔
b) -(-5) + 2 × (-4) = - 8 + 5 = -3
3. a) 3 × 4 = 12
Czterech panów wymieniłoby 12 uścisków.
b) 459 × 460 = 211140
460 posłów wymieniłoby 211140 uścisków

Chyba dobrze rozwiązałam xp