Dana jest funkcja y=|x-5|-2, której dziedziną jest zbiór liczb całkowitych z przedziału <-2;9).
a) podaj zbiór wartości tej funkcji
b) czy funkcja ma miejsce zerowe?jeśli tak to jakie?
c) podaj najmniejsza i największą wartość funkcji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:13:35+01:00
A) Y=<-2;5>
b)miejsce zerowe x=7 i x=3
x-5=2
x=7
x-5=-2
x=3
c)najmniejsza wartość
f(5)=-2
największa wartość
f(-2)=5