Zad.1. W wyniku dysocjacji kwasu fosforowego (V) powstają :
a) 3 kationy wodorowe i 1 anion fosforanowy (V),
b) 2 kationy wodorowe i 1 anion fosforowy (V),
c) dysocjacja nie zachodzi,
d) 4 kationy wodorowe i 1 anion fosforanowy (V).

Zad.2. Co służy do badania bilansu cieplnego?
a) barometr,
b) termometr,
c) kalorymetr,
d) stetoskop.
Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:40:59+01:00
Zad.1 a) H3PO4->3H++PO43- czyli masz trzy kationy wodoru i jeden anion fosforanowy (V).
Zad.2 c) kalorymetr bada bilans cieplny, tak jest i tak się nazywa to urządzenie...