Przyporządkuj Kościołom powstałym w wyniku podziału chrześcijaństwa odpowiednie opisy:
Kościół Katolicki...
Kościół Prawosławny...

1)Za najważniejszego zwierzchnika uważano biskupa Rzymu.
2)Decydujące zdanie w sprawach religijnych miał cesarz.
3)Wierni nie uznawali władzy papieża.
4)Najważniejszym dostojnikiem kościelnym był patriarcha Konstantynopolu.
5)Przywódca Kościoła mógł wpływać wybór władców w królestwach chrześcijańskich.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:45:11+01:00
Kościół katolicki: 1), 5)
Kościół prawosławny: 2), 3), 4)
149 4 149