Odpowiedzi

2010-03-06T00:33:56+01:00
1.ochrona uczestników obrotu papierami wartościowymi
2.prowadzenie kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych.
3 umożliwia założenie rachunku inwestycyjnego
4 zatrudnieni są maklerzy, którzy dokonują kupna na giełdzie
2 2 2