Odpowiedzi

2010-03-04T18:40:03+01:00
Hymn (z greckiego hymnos - pieśń pochwalna) - uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei. :)

Rolę hymnu pełniła Bogurodzica. :)

Hymn ustanowiono 26 lutego 1927 roku.
2010-03-04T18:40:07+01:00
To pieśń pochwalna od słowa hymnos.
Najczęściej jest to pieśń o tematyce patriotycznej.